Aktuální úprava modifikace manželského majetkového práva ve vztahu k exekucím

datum: 12.10.2016

Komplexní aktuální pojednání o úpravě manželských majetkových práv pro účely exekučního řízení autorů JUDr. Ervína Perthena, MBA a Mgr. Heleny Kuberové, advokátů PPS advokati s.r.o., je prezentováno na http://www.epravo.cz/top/clanky/zalozeni-soudnich-rozhodnuti-o-uprave-manzelskych-majetkovych-prav-vydanych-do-31122013-do-verejneho-seznamu-97277.html.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing