Důsledky odkladu vykonatelnosti titulu

datum: 1.3.2017

Podle usnesení Nejvyššího soudu z 5.4.2011 pod sp. zn. 20 Cdo 5248/2009 „Vyslovení (nařízení) odkladu vykonatelnosti exekučního titulu je pouze důvodem odložení provedení exekuce;odklad vykonatelnosti neznamená, že rozhodnutí, jež kvalitu vykonatelnosti dříve nabylo, ji tím naopak pozbylo. Povolení odkladu vykonatelnosti exekučního titulu před zahájením exekučního řízení nebo po jeho zahájení nebrání nařízení exekuce (není důvodem zastavení exekuce, pokud odklad vykonatelnosti byl povolen po nařízení exekuce). Soud exekuci nařídí a současně její provedení podle ustanovení § 266 odst. 2 o.s.ř. odloží až do pravomocného skončení příslušného řízení (např. řízení o zrušení rozhodčího nálezu). Stejné závěry se uplatní i v případech, kdy odklad vykonatelnosti nastává ex lege.“


Nejvyšší soud se tak přihlásil ke svým stejným dřívějším závěrům prezentovaným v usnesení z 30.8.2006 pod sp. zn. 20 Cdo 2917/2005.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing