Překážky vykonatelnosti notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti

datum: 8.3.2017

Dle rozsudku Nejvyššího soudu z 10.10.2000 pod sp. zn. 21 Cdo 267/2000 nařídí-li soud podle notářské zápisu se svolením k vykonatelnosti výkon rozhodnutí, ačkoliv oprávněný nemá na vymáhané plnění podle hmotného práva nárok, je to důvodem k zastavení výkonu rozhodnutí postupem podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. Nařízený výkon rozhodnutí lze z tohoto důvodu zastavit na návrh nebo i bez návrhu (srov. § 269 odst. 1 o.s.ř.).

 

Navíc Ústavní soud pod 23.10.2014 čj. III. ÚS 3347/12-1 judikoval, že notářský zápis - jednoduše řečeno - může obsahovat právo (nárok), jejž může přiznat soud, nemůže však obsahovat právo (nárok), jejž soud v občanském soudním řízen naopak přiznat nemůže. Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing