Možnosti obrany poddlužníka

datum: 10.11.2017

Dlužník povinného ... není oprávněn podat odvolání proti usnesení, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky, proti němuž je (na rozdíl od exekučního příkazu, kterým soudní exekutor postihne pohledávku povinného) odvolání věcně přípustné. Námitku, že povinný nemá vůči němu pohledávku, jež by mohla být oprávněnému nařízením výkonu rozhodnutí či postižením pohledávky exekučnímpříkazem soudního exekutora podle ust. § 312 a násl. o. s. ř. za užití ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu přikázána, může dlužník povinného uplatnit ve sporu podle části třetí občanského soudního řádu, předjímaném ust. § 315 odst. 1 o. s. ř.

 

Tak rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem 24. října 2017 pod č.j. 84Co 425/2017-41.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing