K věcnému přezkumu exekučního titulu

datum: 20.11.2017

Exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu, (včetně postupu orgánu v řízení, jež jeho vydání předcházelo), jelikož jeho obsahem je vázán a je povinen z něj vycházet (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2008 pod sp. zn. 20 Cdo 2273/2008, ze dne 5. srpna 2008 pod sp. zn. 20 Cdo 4548/2007, ze dne 25. října 2002 pod sp. zn. 20 Cdo 554/2002, uveřejněné po číslem 62/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a ze dne 14. dubna 1999 pod sp. zn. 21 Cdo 2020/98, uveřejněné pod číslem 4/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).


Případné vady nalézacího řízení se do exekučního řízení nepřenášejí (k tomu např. výše citované usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 62/2004). Tento princip akceptuje i Ústavní soud (viz např. nález ze dne 3. dubna 2012, sp. zn. IV. ÚS 2735/11).Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing