K započtení v průběhu exekuce

datum: 12.11.2019

Dle R 58/2005 (usnesení NS ČR pod sp. zn. 20 Cdo 1570/2003 z 16.12.2004) proti pohledávce vymáhané výkonem rozhodnutí může být započtena vzájemná pohledávkapovinného, pokud projev vůle směřující k započtení byl učiněn až po vydání rozhodnutí, jež je vykonáváno.

Zásadám exekučního řízení totiž neodpovídá, aby výkon rozhodnutí byl zastaven podle § 268 odst. 1 písm. h/ o.s.ř., jestliže projev vůle směřující k započtení byl učiněn předtím, než bylo vydáno vykonávané rozhodnutí, a jestliže tehdy se též pohledávky povinného a oprávněného setkaly.

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 1380/2004 z 22.06.2005 skutečnost, že vzájemná pohledávka povinného vůči oprávněnému je sporná, nezbavuje soud povinnosti postavit najisto, zda k zániku závazku započtením opravdu došlo.

Dle § 1987 o.z. jsou přitom k započtení způsobilé pohledávky, které lze uplatnit před soudem.

Pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing