Znovu k uplatnění nákladů exekuce v insolvenčním řízení

datum: 30.5.2020

Vydání přikazu k úhradě nákladů exekuce není dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 102 VSPH 134/2014-64 nutnou podmínkou účinné přihlášky pohledávky soudního exekutora z titulu nákladů exekuce v rámci insolvnenčího řízení, neboť jeho nárok na ně určený dle vyhl. č. 330/2001 Sb. vyplývá přímo z § 3 odst. 1 a § 90 odst. 1 exekučního řádu.

 

Ve shodě s tím rozhodl Nejvyšší soud ČR pod sp. zn. 21 Cdo 3182/2014 tak, že si soudní exekutor může náklady exekuce uplatnit přihláškou do insolvenčního řízení úpadce i bez existence příkazu k úhradě nákladů exekuce.

 

To bylo potvrzeno i nálezem Ústavního soudu ČR z 1.7.2016 pod sp. zn. IV. ÚS 3250/14, především pak jeho body 21. - 24., dle kterých má soudní exekutor nárok na náhradu nákladů exekuce již od okamžiku nařízení exekuce, a příkaz k úhradě nákaldů exekuce tak nelze považovat za rozhodnutí, které by teprve tuto povinnost zakládalo, přičemž skutečnost, že po nařízení exekuce bylo proti povinnému zahájeno insolvenční řízení, v důsledku čehož došlo k přerušení exekučního řízení dříve, než soudní exekutor stihl vymoci jakékoli plnění, nemůže být přičítána k tíži soudního exekutora. Exekutor má totiž nárok na náhradu nákladů exekuce již v okamžiku pověření exekučním soudem bez ohledu na to, zda v řízení vymohl jakékoli plnění.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing