Nemožnost přerušení exekuce nevylučuje možnost vyčkat (rozhodnutí soudu v jiné věci)

datum: 9.6.2020

Dle usnesení Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 5739/2016 z 10.1.2017 nemožnost přerušení řízení neznamená, že by exekuční soud neměl vyčkat výsledku souvisejícího vedeného řízení, lze-li očekávat, že výsledek tohoto řízení může ovlivnit výsledek řízení exekučního.


Meze využití institutu přerušení řízení konaného podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, upravuje ustanovení § 35 odst. 5 ex. řádu, které je ve vztahu k ustanovení § 254 odst. 2 o. s. ř. v poměru speciality.


Exekuci konanou podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, nelze přerušit ani tehdy, když probíhá opoziční nebo impugnační spor.


Přesto nevyčkání výsledku souvisejícího řízení, ačkoliv některý z účastníků takový postup za účelem unesení svého důkazního břemene navrhl, šlo by popřípadě o vadu řízení, která může mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing