K popírání pohledávek přihlášených do rozvrhu výtěžku dražby nemovitých věcí

datum: 23.4.2021

Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 20 Cdo 2147/2010 z 30.5.2012 mohou být pohledávky přihlášené do rozvrhu výtěžku prodeje nemovitých věcí popřeny každým z účastníků rozvrhu, tedy věřiteli, osobami oprávněnými z věcných a nájemních práv, a povinným co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to při rozvrhovém jednání nebo před jeho zahájením. Vždy musí být uvedeny důvody popření. Soud nepřihlíží k námitkám účastníků, kteří se nedostavili k rozvrhovému jednání, ledaže z obsahu spisu je zřejmá jejich důvodnost. Nebyla-li pohledávka popřena nejpozději do skončení rozvrhového jednání před soudem prvního stupně, nemůže být v dalším řízení (např. odvolacím) žádným z účastníků popřena.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing