K započítávání dílčího plnění povinného do 31.12.2021

datum: 29.1.2022

Dle rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 14 Co 239/2019 publikovaného pod R 56/2017 civ. povinný nemůže určit, nač má být plněno při uspokojování pohledávky v exekučním řízení.


Toto pravidlo platilo do 31.12.2021 a platí i nadále po účinnosti od 1.1.2022 § 265a o.s.ř. Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing