Určení rozhodce dle rozhodčí doložky sjednané po 1.4.2012

datum: 10.7.2015

Dle názoru Krajského soudu v Praze prezentovaného v řízení pod sp. zn. 19 Co 388/2014 rozhodčí doložka sjednaná mezi oprávněnou a povinným v obsahu úvěrové smlouvy ze dne 5. 8. 2013, jakož i samostatně uzavřená rozhodčí smlouva z téhož dne byly uzavřeny až poté, co nabyla účinnosti novela zákona o rozhodčím řízení č. 19/2012 Sb. a zcela v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení se účastníci dohodli na tom, že spor účastníků z uzavřené smlouvy o úvěru bude rozhodován jedním rozhodcem, jehož určí dohodnutá osoba, a to předseda Rozhodčího soudu při IAL SE, se sídlem v Bratislavě, IČ 44714181, jež bude zapsán jako předseda uvedeného rozhodčího soudu ke dni zahájení řízení v Obchodním věstníku. Osoba, jež má určit rozhodce byla v obsahu rozhodčí doložky konkretizována s potřebnou určitostí a účastníky sjednaná rozhodčí doložka je tak zcela vyhovující citovanému zákonnému ustanovení.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing