20 Cdo 1128/2004 ze dne 14.10. 2004

datum: 27.11.2015

Nejvyšší soud ČR se v usnesení pod sp. zn. 20 Cdo 1128/2004 ze dne 14.10.2004 vyjádřil následovně: „Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky, která se stane splatnou teprve v budoucnu nebo přikázáním dílčích pohledávek, které budou povinnému z téhož právního důvoduv budoucnu postupně vznikat, lze nařídit jen v případě, že tato pohledávka nebo právní důvod, na jehož základě budou povinnému v budoucnu vznikat dílčí pohledávky, existují v okamžiku nařízení výkonu rozhodnutí. Smyslem přesné identifikace pohledávky povinného vůči třetí osobě je, aby po převzetí označení pohledávky z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí do usnesení soudu, jímž se výkon rozhodnutí dle § 312 o.s.ř. nařizuje, dlužník bez pochybností věděl, jaká pohledávka jeho osobního věřitele je výkonem rozhodnutí postihována, a jakou pohledávku bude tudíž povinen vyplatit oprávněnému. Uvedení údajů o pohledávce o její výši, splatnosti, o povaze smluvních ujednání apod., jež napomáhají jistotě subjektů účastných nařízení o výkon rozhodnutí, zákon stanoví minimální rozsah; krom individualizace dlužníka povinného je třeba uvést důvod pohledávky (§ 261 odst.1 o.s.ř.).“Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing