Věřitel má právo na úroky z prodlení jen do okamžiku úhrady dluhu do rukou soudního exekutora

datum: 10.10.2016

Podle rozsudku Nejvyššího soudu vydaného 18.02.2009 pod sp. zn. 32 Cdo 3594/2007, potažmo rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. ledna 2006 pod sp. zn. 26 Co 504/2005, uveřejněného pod číslem 66/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na který Nejvyšší soud bezezbytku odkázal, nemá věřitel právo na úroky z prodlení ze zaplacené částky od okamžiku, kdy dlužník dluh zaplatil v rámci exekučního řízení do rukou soudního exekutora. Platba exekutorovi provedená v rámci nařízené exekuce je plněním vymáhané pohledávky, neboť exekutor přijímá plnění jako osoba oprávněná plnění jménem věřitele přijmout. To má ten důsledek, že zaplacením dluhu dlužníkem na účet exekutora dluh dlužníka vůči věřiteli zaniká a případné prodlení exekutora s předáním vymožené částky oprávněnému je pak věcí vnitřního vztahu mezi nimi (tj. mezi exekutorem a oprávněným), nemůže však jít jakkoliv k tíži povinného, který dluh splnil.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing