Právní úprava


Provádění exekucí upravuje především Exekuční řád, tedy zákon č. 120/2001 Sb. dostupný například zde.

 

Z něj Vám doporučujeme seznámit se zejména s §§ 36 až 57 pojednávajícími obecně o průběhu exekučního řízení a §§ 87 až 92 upravujícími náklady exekuce. Poslední z uvedených ustanovení odkazuje na Exekutorský tarif, tedy na vyhlášku č. 330/2001 Sb. dostupnou například zde. Související náklady oprávněných zastoupených advokátem vyplývají z Advokátního tarifu - vyhlášky č. 177/1996 Sb. dostupné například zde.

 

V konkrétních pasážích Exekuční řád odkazuje na Občanský soudní řád, tedy zákon č. 99/1963 Sb., dostupný například zde.

 

Z tohoto obsažného předpisu upozorňujeme především na části týkající se komunikace účastníka se soudním exekutorem (soudem) v §§ 41 až 42 a doručování v §§ 45 až 50l. A samozřejmě na detailní úpravu provádění jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí v §§ 251 až 351a dopadající, až na výjimky formulované exekučním řádem (§§ 58 až 73), i na exekuce.

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing