Popis úřadu

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou zahájil svoji činnost ve druhé polovině roku 2014. Od té doby přijímá návrhy na své pověření k exekuční činnosti, jakož i objednávky další činnosti exekutora.


Především tedy vymáhá pohledávky přiznané zejména soudními rozsudky, platebními rozkazy, či směnečnými platebními rozkazy, smíry a usneseními, rozhodčími nálezy a notářskými, popřípadě exekutorskými zápisy s doložkou vykonatelnosti, i jinými přípustnými exekučními tituly ve smyslu § 40 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti a sepisuje exekutorské zápisy, přijímá úschovy, provádí veřejné dražby, poskytuje právní pomoc oprávněným i povinným po vydání exekučního titulu a provádí autorizované konverze dokumentů podle zvláštního právního předpisu.


Jeho působnost je po celé České republice. 

 

Soudní exekutor Mgr. Bohumil Brychta, který stojí v čele úřadu, působil od roku 2000 do svého jmenování exekutorem jako předseda senátu Okresního soudu v Hradci Králové na ododěleních C, E a P. Přechodem ke svobodnému povolání navazuje na svoji dřívější podnikatelskou činnost a hodlá zúročit své mnohaleté profesní i životní zkušenosti, i zkušenosti svých pečlivě vybraných a poctivě vzdělávaných spolupracovníků. Jeho cílem je ze zpočátku malého úřadu vytvořit dynamický, rostoucí organismus vyhovující potřebám současných exekucí.

 

K jeho jmenování do úřadu došlo ministriní spravedlnosti ČR 10.7.2014 pod Čj. MSP-400/2014-OJ-SO/4.


Úřad využívá v maximální možné míře výpočetní techniku, včetně k vedení elektronických spisů.

 

Je připraven působit v duchu motta „rychle a slušně“ k plné spokojenosti oprávněných.

 

Komunikační otevřeností jak směrem k nim, tak i k povinným hodlá předejít medializaci své, i oprávněných, kteří mu poskytují a poskytnou důvěru k vymožení svých pohledávek.

 

Na úřad se můžete obracet jak se svými jednotlivými návrhy, tak s portfolii pohledávek.

 

Finanční požadavky úřadu při výkonu exekuční činnosti plně korespondují s platnou právní úpravou a současným stavem vysoké konkurence mezi exekutory, a v naprosté většině případů proto netíží oprávněné, ale jsou uspokojovány výlučně z plnění povinných.

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing