Odměna exekutora při zastavení exekuce činí nejméně 3.000,- Kč

datum: 10.1.2017

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 12. 2003 pod sp. zn. 19 Co 559/2003 (publikovaného jako R 22/2005 civ.), zanikne-li pověření exekutora k provedení exekuce v důsledku zastavení exekuce bez jeho zavinění, činí odměna exekutora nejméně 3000 Kč, bez zřetele k tomu, že žádný exekuční úkon nevykonal.

Zanikne-li totiž pověření exekutora k provedení exekuce v důsledku zastavení exekuce, činí odměna exekutora podle § 11 odst. 2 vyhlášky č. 330/2001 Sb. 3000 Kč bez ohledu na to, zda exekutor nějaký exekuční úkon vykonal. I když mu podle citovaného ustanovení náleží odměna i tehdy, jestliže v rámci nařízené exekuce žádný úkon nevykonal (takže je „odměňován“ v podstatě jen za to, že byl pověřen exekucí), nelze k jinému závěru ze znění citovaného předpisu dospět. Opačný názor (totiž že exekutorovi náleží odměna jen v případě, že nějaký úkon vykoná) by znamenal nezbytnost zjišťování této skutkové okolnosti - a to z uvedeného předpisu nevyplývá. Pokud by měla být odměna soudního exekutora v případě zániku jeho pověření závislá na výkonu jeho činnosti, bylo by to ve vyhlášce č. 330/2001 Sb. uvedeno obdobně, jako je tomu např. v § 18 odst. 1, věta druhá, vyhlášky č. 484/2000 Sb.o odměnách za zastupování účastníka advokátem.
Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing