Souhrnné stanovisko Nejvyššího soudu k výkladu řady ustanovení EŘ

datum: 11.1.2017

Stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 200/2005 přijaté dne 15.2.2006 poskytuje souhrnně výklad řady ustanovení a návod k aplikaci zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, v tehdy platném znění.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing