Obrana domnělého poddlužníka

datum: 31.5.2017

Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako kárného soudu ze dne 24. 10. 2011 pod č.j. 14 Kse 5/2011–118 (vydaného ve věci kárného obvinění soudního exekutora), „Dospěje-li dlužník povinného k závěru, že podle doručeného usnesení (exekučního příkazu) nemůže být výkon (exekuce) rozhodnutí proveden, například proto, že ve skutečnosti proti němu povinný nemá přikázanou pohledávku, že pohledávka povinného byla již dříve splněna nebo jinak zanikla, není povinen to oznamovat soudu (soudnímu exekutorovi) nebo mu vracet doručené usnesení (exekuční příkaz). Uvedený závěr má dlužník povinného oznámit oprávněnému, sdělit mu důvody, proč jím navržený a podle jeho návrhu nařízený výkon rozhodnutí (exekuce) nemůže být proveden, a tímto způsobem se pokusit o zabránění zbytečnému podání poddlužnické žaloby podle § 315 o. s. ř.“Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing