Odměna za nevymožené plnění

datum: 17.12.2017

Ústavní soud ve svém usnesení pod sp. zn. IV.ÚS 1776/16 ze dne 13. 12. 2016 neshledal důvod, aby z ústavního hlediska zpochybňoval řádně odůvodněné závěry soudu o adekvátnosti výše vyčíslených nákladů řízení s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost konkrétního exekučního řízení, byť se v daném případě jedná o poněkud specifický případ, kdy nedošlo k reálnému plnění. Důvodem zastavení exekuce totiž byla dohoda oprávněného s povinným o jiném uspokojení závazku povinného. Ústavní soud považuje závěry okresního soudu, podle nichž i v tomto konkrétním případě má exekutor nárok na odměnu za svou dosavadní činnost, jako v případě vymožení plnění a nikoliv pouze na sníženou odměnu ve výši 3 000 Kč jako v případě úplného zastavení exekuce, za ústavně konformní. Soudní exekutor svou odměnu přiměřeně snížil, když zohlednil dosud neuskutečněné fáze provádění exekuce, o dvě pětiny, a odměnu pak dále snížil o další třetinu. Respektoval tak závěry nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/06.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing