Poddlužník není účastníkem exekučního řízení

datum: 20.3.2018

Poddlužníka, či domnělého dlužníka povinného nelze považovat za osobu oprávněnou k podání odvolání. Přestože z exekučního příkazu postihujícího pohledávky dlužníka za poddlužníkem vyplývají poddlužníkovi určité povinnosti, nelze jej považovat za účastníka řízení, jemuž je vyhrazeno právo odvolání. Podle § 55c odst. 1 z.č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) může proti rozhodnutí soudního exekutora podat odvolání účastník řízení. Podle § 36 odst. 1, 2 exekučního řádu jsou účastníky exekučního řízení oprávněný a povinný, příp. manžel povinného. Pokud poddlužník povinného tvrdí, že povinný vůči němu pohledávku nemá a poddlužník tak není schopen exekučnímu příkazu vyhovět, může pouze oprávněnému, případně i soudnímu exekutorovi oznámit tuto skutečnost, přičemž oprávněnost jeho obrany bude možno posoudit teprve v řízení o poddlužnické žalobě, pokud ji oprávněný podá.


K tomu viz rozhodnutí č. 54/1966 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, případně i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 2414/2012.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing