I po zrušení titulu stíhá povinnost k náhradě nákladů exekuce povinného

datum: 17.8.2018

V nálezu ze dne 19. 8.2010 pod sp. zn. II. ÚS 594/10 dospěl Ústavní soud, mimo jiné, k následujícímu závěru:


"Co se týče povinného, na nějž povinnost hradit náklady exekuce po zrušení napadeného rozhodnutí přejde, je tato povinnost odůvodněna tím, že v době nařízení výkonu rozhodnutí bezpochyby existoval vykonatelný titul a povinný měl na základě tohoto titulu svoji povinnost zaplatit stanovenou tímto titulem splnit,třebaže posléze byl tento titul zrušen. Vzhledem k tomu, že tak neučinil dobrovolně, nastoupila nucená exekuce se všemi důsledky z toho plynoucími (tedy i s povinností podílet se na náhraděnákladů řízení). Povinný však měl (a stále má) možnost, a toto řešení bylo akceptováno v nálezu sp. zn. II. ÚS 2085/09, domáhat se náhrady nákladů exekučního řízení po státu z titulu odpovědnosti za nesprávný úřední postup". Uvedené je obsahem judikatury Ústavního soudu, který se obdobnou otázkou zabýval např. i v usneseních ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. I. ÚS2171/10, ze dne 1. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3357/13, ze dne 17. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3474/15.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing