Zastavení exekuce nemůže suplovat oddlužení

datum: 23.9.2018

Krajský soud v Brně v usnesení ze dne 9. 10. 2017, č. j. 20 Co 104/2017-54 uzavřel, že institut zastavení exekuce nepředstavuje svým účelem obranu povinného proti na něj vedené exekuci a ani nemůže suplovat institut oddlužení podle insolvenčního zákona. Soud při zvažování možného postupu podle ust. § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. nemůže jednostranně zohledňovat výhradně samotnou účelnost dalšího provádění exekuce v daném konkrétním okamžiku, ale musí současně brát do úvahy zákonem preferovaný zájem oprávněného na uspokojení jeho práv přiznaných exekučním titulem.


V návaznosti na to Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 2.5.2018, č. j. 20 Cdo 338/2018-97 dospěl k závěru, že je obecné rovině správný názor, že i když je povinný zcela bez majetku a zároveň se dlouhodobě nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, z něhož má být propuštěn až po uplynutí několika let, avšak s ohledem na jeho věk (nyní 38 let) a věku odpovídající zdravotní stav lze očekávat, že bude po propuštění výdělečně činný, není na místě exekuci zastavit podle ust. § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. s odůvodněním, že vůči povinnému jsou dlouhodobě vedeny i další exekuce ve výši řádově statisíců korun, na které rovněž dosud nebylo ničeho vymoženo.


Neshledal přitom tento závěr v rozporu s usneseními Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 20 Cdo 5293/2007, ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 20 Cdo 1062/2005, ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 571/2013 a rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 30 Cdo 4051/2011, když nijak neodporují tomu, že k zastavení exekuce podle ust. § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. má dojít mimo jiné i po zvážení, zda v přiměřené době lze očekávat, že povinný nabude příjmu, z něhož bude možné uspokojit alespoň náklady exekuce.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing