Exekutor nenese bezprostřední odpovědnost za nesprávné vyčíslení vlastních nákladů

datum: 22.1.2019

Exekutor nenese bezprostřední odpovědnost za nesprávné vyčíslení vlastních nákladů.

 

Takový závěr dovodila soudkyně Okresního soudu v Mostě Mgr. Jana Benešová ve své glose O jedné systémové chybě exekučního řádu publikované 16.01.2019 na serveru pravniprostor.cz z rozhodovací praxe soudů, že povinnost k náhradě nákladů exekučního řízení ve prospěch jednoho z účastníků tohoto řízení nelze uložit soudnímu exekutorovi, neboť právní úprava takovou možnost nepřipouští (např. usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 56Co 333/2011, ze dne 29. 8. 2011 či usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 678/2015 ze dne 1. 7. 2015). Jinak tedy řečeno, pokud si soudní exekutor vyčíslí nesprávně vlastní náklady exekuce, nenese za toto bezprostřední odpovědnost.

Obsahově stejně se k témuž vyjádřil i Ústavní soud ČR ve svém rozhodnutí I ÚS 923/10, a to, že se zřetelem na neexistenci výslovné zákonné úpravy, která by umožňovala v rámci exekučního řízení uložit povinnost k náhradě nákladů řízení pověřenému soudnímu exekutoru, a to dokonce i v situaci, že svým postupem při provádění exekuce vznik těchto nákladů zavinil, nelze povinnost k náhradě nákladů exekuce na soudního exekutora přenést.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing