O nákladech exekuce se rozhoduje před rozvrhem příkazem k úhradě nákladů exekuce

datum: 9.2.2019

Nejvyšší soud ČR svým usnesením pod sp. zn. 20 Cdo 5079/2016 z 1.12.2016 potvrdil své dosavadní stanovisko prezentované svým usnesením 20 Cdo 2087/2007 z 26.10.2009, jakož i usneseními pod sp. zn. 20 Cdo 2176/2011 z 24.1.2012, 21 Cdo 2570/2014 z 29.7.2014 a 26 Cdo 304/2015 z 18.2.2015, že lze do rozvrhu lzahrnout pohledávku soudního exekutora jen tehdy, existoval-li ke dni rozvrhového jednání pravomocný exekuční příkaz k náhradě nákladů exekuce.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing