Náklady exekuce při jejím zastavení po postoupení vymáhané pohledávky

datum: 8.3.2019

Nejvyšší soud České republiky potvrdil svým usnesením pod sp. zn. 20 Cdo 2924/2017 z 31.10.2017 svůj dříve v rámci usnesení sp. zn. 31 Cdo 1714/2013 ze dne 13. 4. 2016 uveřejněného pod číslem 56/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formulovaný názor zopakovaný například v jeho usneseních sp. zn. 20 Cdo 3907/2011 ze dne 3. 12. 2012, sp. zn. 20 Cdo 3314/2011 ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 20 Cdo 2154/2013 ze dne 27. 9. 2013, či sp. zn. 20 Cdo 6019/2016 ze dne 22. 6. 2017, ve shodě s názorem Ústavního soudu prezentovaným například v jeho usnesení sp. zn. I. ÚS 2117/15 ze dne 18. 11. 2015, či sp. zn. IV. ÚS 1776/16 ze dne 13. 12. 2016, že uhradila-li vymáhanou pohledávku za trvání exekuce třetí osoba (na základě dohody s povinným) poté, co povinnému bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, je nutno takové jednání třetí osoby přičíst povinnému stejně, jako kdyby vymáhanou pohledávku uhradil sám povinný.Jestliže za výše popsaných okolností došlo k úhradě pohledávky původní věřitelce, je třeba na toto plnění pohlížet jako na plnění v rámci exekučního řízení, které se (ve smyslu platné judikatury) projeví ve výši nákladů exekuce.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing