Při zrušení exekučního titulu ztrácí PÚNE své opodstatnění, aniž by ho bylo třeba rušit

datum: 16.3.2019

Dle názoru vysloveného v usnesení Ústavního soudu 27.1.2015 pod sp. zn. I. ÚS 1977/14 ve shodě s komentářem k § 87 a 89 EŘ M. Kasíkové a kol. z let 2009, 2013 a 2019, při zastavení exekuce pro zrušení exekučního titulu PÚNE ztrácí své opodstatnění ve vztahu k vymáhané povinnosti podle zrušeného exekučního titulu, ale není ho třeba rušít zvláštním výrokem.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing