Rozhodování o nákladech odkladu exekuce

datum: 3.8.2019

Podle nálezu Ústavního soudu z 26.6.2019 pod sp. zn. I. ÚS 4168/18 v případě úspěchu povinného v exekučním řízení bude o jeho nákladech, včetně nákladů vynaložených ve věci návrhu na odklad exekuce, rozhodnuto v usnesení o zastavení exekuce, naproti tomu v případě úspěchu oprávněného bude tyto náklady vymáhat soudní exekutor po skončení exekuce dle § 87 a násl. ex. ř.


V případě odkladu exekuce podle § 266 odst. 1 o.s.ř., tedy pro možné nepříznivé následky exekuce na postavení povinného nebo příslušníky jeho rodiny, a neúspěchu povinného v exekučním řízení je třeba rozhodnout o případných nákladech "dočasně úspěšného" povinného podle širších okolností konkrétního případu. Rozhodne-li se mu soud tyto náklady přiznat, je třeba, aby se svým úmyslem seznámil oprávněného a umožnil mu vyjádřit se k takovému postupu, a to tím spíše, jde-li o rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž již oprávněný nemá možnost podat žádný opravný prostředek (za nějž nelze ústavní stížnost pokládat).Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing