V exekučním řízení nelze zohlednit neplatnost smíru

datum: 11.8.2019

Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 20 Cdo 1258/2019 z 21.5.2019 nelze v exekučním řízení vedeném pro splnění povinnosti stanovené smírem zohlednit vadu působící jeho neplatnost, když zákon za účelem nápravy ustavuje specifický a účinný procesní postup, jímž je podání návrhu na zrušení smíru proto, že je podle hmotného práva neplatný. Do jeho zrušení je tak pravomocný a vykonatelný řádně vydaný smír exekučním titulem.  Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing