ÚS k nákladům zastavení exekuce k výkonu neplatného rozhodčího nálezu

datum: 25.9.2019

Ústavní soud svým rozhodnutím I.ÚS 2117/18 z 16.4.2019 připustil, že i v situaci, kdy exekuční řízení bylo zastaveno z důvodu vydání exekučního titulu na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky, je možno povinnému uložit povinnost k náhradě nákladů exekuce.


Navrácení nákladů exekuce se povinný nemůže domáhat po soudním exekutorovi, ale po státu v režimu zákona č. 82/1998 Sb., jak konstatoval Ústavní soud 10.2.2016 ve věci sp. zn. IV.ÚS 3017/15 s odkazem na § 4 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., podle kterého jsou úkony soudního exekutora považovány za výkon státní správy, a za škodu při ní způsobenou odpovídá stát. Vrácení nedůvodně zaplacené částky na nákladech exekuce se nelze domáhat (po skončení exekuce) v samostatném řízení z titulu bezdůvodného obohacení, nýbrž výhradně podle zákona č. 82/1998 Sb.


Přitom podle § 57 exekučního řádu je uvedení v předešlý stav v exekučním řízení vyloučeno a náklady exekuce nejsou dle uvedeného rozhodnutí bezdůvodným obohacením.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing