K podmínkám osvobození od SOP

datum: 26.11.2019

Nejvyšší soud České republiky svým usnesením ve věci 30 Cdo 1589/2014 z 25.06.2014 shledal, že pro posouzení otázky případného osvobození účastníka řízení od soudních poplatků není zásadně důležité, z jakého důvodu nemá vážný zájem o získání zaměstnání (tj. např. zda si vydělává neoficiálně nebo má jiný zdroj prostředků k obživě než zaměstnání); za relevantní je nutno považovat zjištění, že tomu tak skutečně dlouhodobě je a že účastník není zaměstnán, tvrzenou marnou snahu získat zaměstnání nedoložil a jako uchazeč o zaměstnání evidován není. Je osobní věcí účastníka, jaký životní styl si zvolil a z jakých zdrojů čerpá prostředky k úhradě svých životních potřeb. Pokud však není výdělečně činným a ani neprokázal vážně míněnou a v praxi naplněnou snahu opatřit si prostředky k živobytí výdělečnou činností, ač v této možnosti objektivně omezen není, nelze než konstatovat, že splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků neprokázal.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing