K podmínkám výkonu cizích rozhodčích nálezů

datum: 17.1.2020

Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR dne 16. 8. 2017 pod sp. zn. 20 Cdo 5882/2016 a usnesení ze dne 3. 11. 2016, sp.zn. 20 Cdo 1165/2016 nelze rozhodčí nález podle čl. III Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uzavřené dne 10. 6. 1958 v New Yorku (vyhláška Ministerstvazahraničních věcí č. 74/1959 Sb.), vykonat v exekučním řízení, pakliže nebylo doloženo rozhodnutí o jeho uznání ve smyslu § 37 odst. 2 exekučního řádu.).Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing