K okruhu subjektů povinných k součinnosti se soudním exekutorem

datum: 20.1.2020

Krajský soudu v Hradci Králové ve svém rozhodnutí pod sp. zn. 21 Co 722/2012 konstatoval, že s ohledem na § 52 odst. 1 a § 55b odst. 1 exekučního řádu může soudní exekutor na základě ustanovení § 128 o.s.ř. požadovat součinnost po subjektu, který není zahrnut ve výčtu § 33 exekučního řádu, a v případě, že součinnost nebude poskytnuta, může takovému subjektu udělit pořádkovou pokutu na základě § 53 odst. 1 o.s.ř.


Též Ministerstvo spravedlnosti v bodě 27. svého stanoviska z ledna 2020 k součinnostním dotazům soudních exekutorů na plátce mzdy povinných zastává názor, že soudní exekutor může požadovat po plátcích mzdy součinnost na základě § 128 o.s.ř. ve spojení s § 52 odst. 1 a § 55b odst. 1 exekučního řádu a v případě, že neposkytnutí součinnosti hrubě ztěžuje postup exekučního řízení, může vést k uložení pořádkové pokuty podle § 53 odst. 1 o.s.ř.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing