§ 14b advokátního tarifu je aplikovatelný pouze na "formulářové žaloby"

datum: 26.1.2020

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice ve svém usnesení č. j. 22 Co 273/2019-17 z 29. srpna 2019 shledal nutným předpokladem pro aplikaci speciálního ustanovení § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, že k zahájení řízení došlo návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech.

Odkázal přitom na nález Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 3923/11 ze dne 29.3.2012, který definoval takzvanou formulářovou žalobou jako návrh mající podobu využitého vzoru, jenž se od něj bude odlišovat jen v minimální míře, a to právě takové, aby mohl být návrh co do určitosti osob účastníků a předmětu řízení dostatečně individualizován; základ právní argumentace včetně její stylizace a formálního vyjádření však bude totožný či jen s drobnými odchylkami. Soudy prvního stupně jej "odhalí" i díky jednotě v osobě žalobce, jejího právního předchůdce anebo jejího advokáta. Z takových okolností je nutné uzavřít, že sepsání tzv. formulářové žaloby představuje spíš administrativní úkon než provedení úkonu právní služby.

Stejným tématem se zabývá již zde 25.9.2015 publikovaný příspěvek pod nadpisem "Okresní soud v HK vyloučil aplikovatelnost § 14b odst. 2 advokátního tarifu při vymáhání výživného".Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing