K okamžiku provedení exekuce a § 46 odst. 7 EŘ

datum: 6.4.2020

Nejvyšší soud dne 25.2.2010 v rozsudku pod sp. zn. 20 Cdo 4267/2007 přijal názor, že v případě uzavření dohody oprávněného se soudním exekutorem mající charakter smlouvy o plnění jinému ve smyslu § 562 (dnes § 1951) občanského zákoníku, která neodporuje účelu exekučního řízení, dochází již poukázáním vymáhané pohledávky na účet exekutora k provedení exekuce a dosud oprávněnému nevyplacené plnění přijaté na účet exekutora nepatří do majetkové podstaty povinného, protože se tak stalo před prohlášením konkurzu na majetek povinného.

Nejvyšší soud současně připomíná rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 1. 2006, sp. zn. 26 Co 504/2005, uveřejněné pod číslem 66/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž krajský soud dospěl k závěru, že platba exekutorovi provedená v rámci nařízené exekuce je plněním vymáhané pohledávky, neboť exekutor přijímá plnění jako osoba oprávněná plnění jménem věřitele přijmout. Stejný závěr učinil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 32 Cdo 3594/2007.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing