Pohledávky za podstatou - nové pohledávky

datum: 22.4.2020

Krajský soud v Hradci Králové svým usnesením č.j. 20 Co 172/2019-14 z 20.6.2019 potvrdil, že ze smlouvy o vzájemném plnění, kde již dlužník ve svůj prospěch a po rozhodnutí o svém úpadku konzumoval plnění, ale dosud za to nezaplatil a smlouva nebyla insolvenčním správcem žalované vypovězena (srov. § 168 odst. 2 písm. g/,§ 256 odst. 1 a § 397a i. z.), lze uspokojení takové pohledávky požadovat z majetkové podstaty dle § 168 odst. 2 písm. g/ i. z., aniž by věřitel musel vůči dlužníkovi svoji pohledávku uplatnit v insolvenčním řízení přihláškou dle § 109 odst. 1 písm. a/ i. z.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing