K předmětu postihu pohledávky z bankovního účtu

datum: 27.5.2020

Nejvyšší soudu vyjádřil v rozsudku ze dne 14. dubna 2000 pod sp. zn. 21 Cdo 1774/99 uveřejněném pod číslem 4/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, k němuž se přihlásil naposledy přinejmenším 27.2.2020 ve svém usnesení č. j. 22 Cdo 3847/2019-842, a poukazovaném i Ústavním soudem v jeho nálezu pléna z 1.12.2015 pod sp. zn. Pl. ÚS 27/14, že "vzhledem k tomu, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu se týká pohledávky, kterou má majitel účtu na základě smlouvy o účtu vůči peněžnímu ústavu, … je zcela nerozhodné, čí byly peněžní prostředky, které byly na účet uloženy. Předmětem výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu není ... věc (a ani jiný majetek), ale nárok majitele účtu na výplatu peněžních prostředků z účtu (pohledávka z účtu)".

 

Tím je potom zcela zastřen původ finančních prostředků na účet vložených.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing