Záměna účastníků na základě odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávky

datum: 3.6.2020

Nejvyšší soud ve svém usnesení pod sp. zn. 32 Cdo 1322/2008 ze dne 30.4.2008 potvrdil, že odstoupení od smlouvy o postoupení pohledávky, případně dohodu o zrušení smlouvy o postoupení pohledávky je nepochybně nutno považovat za skutečnost, se kterou právní předpisy spojují přechod práva účastníka řízení, neboť v důsledku této skutečnosti pohledávka přechází zpět z postupníka na postupitele, což zakládá podmínky stanovené v § 107a  o. s. ř.  k tomu, aby mohlo dojít k procesnímu nástupnictvíZpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing