Důsledky změny poměrů pro vymáhání výživného

datum: 14.6.2020

Městský soud v Praze svým usnesením č.j. 51 Co 54/2020-161 z 20.3.2020 jako soud odvolací shledal, že § 269 odst. 3 o.s.ř., dle kterého jako důvod zastavení výkonu rozhodnutí nelze uplatňovat, že se změnily okolnosti rozhodné pro výši a trvání dávek nebo splátek, dopadá právě na případy, kdy exekuční titul ukládá povinnost platit (do budoucna) výživné. Je-li totiž exekučním titulem rozhodnutí, je soud v řízení o výkon rozhodnutí exekučním titulem vázán a není oprávněn přezkoumávat jeho věcnou správnost, proto ani změnu okolností, které byly v případě rozhodnutí odsuzujících k plnění v budoucnu splatných dávek rozhodné pro výši a další trvání dávek, nemůže soud v řízení o výkon rozhodnutí posuzovat. Z tohoto důvodu zákon výslovně stanoví, že tato změna okolností nemůže být ani důvodem k zastavení výkonu rozhodnutí, neboť změna okolností může být posuzována jen v nalézacím řízení (k tomu srovnej Občanský soudní řád, Komentář, 2. vydání, C.H.Beck 2017, beck-online).Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing