Místní příslušnost exekučního soudu dle zásady hospodárnosti řízení

datum: 14.10.1010

Nejvyšší soud ČR rozhodl 8.9.2020 pod č.j. 28 Nd 347/2020-74 v reakci na námitku místní nepříslušnosti vznesenou povinným spolu s jeho prvním úkonem ve věci rozhodl o místní příslušnosti exekučního soudu k exekučnímu řízení vůči cizinci, který nikdy neměl na území České republiky povolen žádný druh pobytu, ani nemá na území České republiky žádnýmajetek, tak, že místně příslušným soudem bude v souladu se zásadou hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o.s.ř. soud, u něhož bylo zahájeno řízení, který pověřil soudního exekutora provedením oprávněným navržené exekuce, který tak již vykonal ve věci určité úkony.


K podpoře svého stanoviska odkázal na usnesení Nejvyššího souduze dne 2. 3. 2016 pod sp. zn. 28 Nd 227/2015, ze dne 22. 12. 2016 pod sp. zn. 25 Nd 400/2016 a ze dne 25. 1. 2017 pod sp. zn. 22 Nd 453/2016.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing