Poddlužník neručí za odvedení DPH z platby na účet exekutora

datum: 21.11.2020

Dle Informace č. j. 49 115/13/7001-21002-012287 GFŘ ze dne 23. 10. 2013 se příjemce plnění od povinného nemůže dostat do pozice ručitele dle § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, když místo povinnému úhradu za plnění platí místo povinnému na účet soudního exekutora.


4. Platby v exekučním, insolvenčním řízení


Z pohledu výkonu exekuce a insolvenčních řízení jsou zákonem stanoveny jednotlivé kroky těchto specifických procesů a osob na nich zúčastněných, potažmo i způsob nakládání s majetkem dlužníka (zde míněno „poskytovatele zdanitelného plnění“). Pokud se poskytovatel zdanitelného plnění dostane do pozice dlužníka z titulu svých dalších ekonomických aktivit a je vůči němu zahájeno insolvenční či exekuční řízení, kdy zákon jasně reguluje pohyb majetku a peněžních prostředků dlužníku náležejících, nemůže se příjemce zdanitelného plnění, který v souladu s naznačeným zákonným postupem poukáže platbu za zdanitelné plnění na účet exekutora či insolvenčního správce příp. do jejich úschovy, dostat do pozice ručitele dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH z takto provedených úhrad.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing