Kvazivypořádání společného jmění v exekuci

datum: 2.12.2020

Soudce Nejvyššího soudu JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. prezentoval ve svém příspěvku pod https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembsgbpxg4s7geyf6427gmyta, že došlo k názorovému posunu, že namísto částky, nad kterou exekutor nesmí do budoucnosti postihnout majetek ve společném jmění, je třeba exekutora omezit uvedením zcela konkrétních položek společného jmění, které v dalším průběhu exekuce nemůže postihnout. Tedy provést položkové kvazivypořádání společného jmění, které byly v řízení o návrhu podle § 262b odst. 1 OSŘ zjištěny jako součást společného jmění.


Tento postup nutí manžela povinného uvést skutečně všechny majetkové hodnoty, které patří do společného jmění a z nichž by se mohla uspokojit vymáhaná pohledávka. Pokud totiž manžel povinného nějakou položku ve společném jmění neuvede (zatají), exekutor ji bude moci postihnout, neboť nebyla z exekuce usnesením podle § 262b odst. 1 OSŘ vyloučena. Jestliže toto opomenutí bude namístě klást za vinu manželu povinného (o majetkové hodnotě ve společném jmění věděl nebo mohl vědět, a přesto ji neoznačil jako součást majetku ve společném jmění), neuspěje s pozdějším návrhem na dokvazivypořádání dalších položek ve společném jmění podle § 262b odst. 1 OSŘ, protože tyto položky měl vnést už do řízení o původním návrhu podle § 262b odst. 1 OSŘ. Původní rozhodnutí o kvazivypořádání podle § 262b odst. 1 OSŘ totiž vytvořilo překážku věci rozhodnuté (§ 159a odst. 4 OSŘ).Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing