Registr vozidel Brno nezapisuje soupisy vozidel

datum: 5.1.2021

Dle sdělení Magistrátu města Brna, odboru dopravněsprávních činností, z prosince 2020 


...s ohledem na novou právní úpravu místní příslušnosti ve věci zapisování údajů v registru silničních vozidel účinnou od 1.6.2017, neprovádí správní orgán u žádostí o provedení záznamu o soupisu do registru silničních vozidel dle ustanovení § 327a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doručených správnímu orgánu od 1.6.2017 v registru silničních vozidel zápis, neboť se nejedná o údaj zapisovaný do registru silničních vozidel dle ustanovení § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je registr silničních vozidel pouze evidencí silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel, do kterého se zapisují údaje vyjmenované v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Jak vyplývá z Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.5.2009, sp. zn. 9 Co 240/2009-28, Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.2.2016, sp. zn. 12 Co 197/2015, a sdělení Ministerstva dopravy ze dne 12.3.2014, požadavek soudního exekutora na provedení záznamu o soupisu do registru silničních vozidel není v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjmenovaný, nemá tudíž zákonnou oporu, a proto není správní orgán povinen jej provést, čemuž svědčí i dikce ustanovení § 327a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle kterého „… Je-li to možné, provede osoba nebo orgán do rejstříku (seznamu, evidence) záznam o soupisu. …“.


Výše uvedené se popř. týká i žádostí o sdělení, zda již ohledně věcí povinného pojatých do soupisu eviduje správní orgán jiné exekuce, kdy tyto údaje správní orgán rovněž od 1.6.2017 neposkytuje.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing