Prodej z volné ruky

datum: 9.2.2021

Prodej ve smyslu § 44a odst. 4 EŘ široce rozebírá příspěvek Mgr. Jana Kubizňáka publikovaný v médiu Právní prostor 27.08.2015 pod https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/prodej-z-volne-ruky-nejen-v-exekucnim-rizeni, kde, mimo jiné, poukazuje na na tento institut dopadající čl. 3 bod 1.2 Pokynů č. 5234/2009-22 č. 39 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k realizaci zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).



Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing