K plnění pod tíhou exekuce

datum: 10.3.2021

Obvodní soud pro Prahu 10 prezentuje ve svém usnesení č.j. 54 EXE 2508/2020-26 z 11.12.2020 bez dalšího závěr, že pakliže bylo plněno po zahájení exekuce, je toto plnění považováno za plnění pod tíhou exekuce, a soudní exekutor má tak právo na úhradu nákladů exekuce.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing