Zřízení EZP po zahájení insolvenčního řízení

datum: 21.4.2021

Dle usnesení Nejvyššío soudu č.j. 20 Cdo 2081/2020-224 z 11.8.2020 s ohledem na to, že po zahájení insolvenčního řízení lze exekuci nařídit nebo zahájit, nelze ji však již provést (§ 109 odst. 1 písm. c) ins. zák.), je možno, přestože pouhým jazykovým výkladem zákonných ustanovení lze dospět k závěru, že po zahájení insolvenčního řízení nemůže exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva nabýt právní moci, tedy že by tento druh zajištění neměl vzniknout, po přihlédnutí k tomu, že zřízení exekutorského zástavního práva nesměruje ke skutečné realizaci, tj. k prodeji a zpeněžení předmětné nemovité věci, ale směřuje pouze k zajištění pohledávky zřízením zástavního práva na nemovitosti, a zákaz provedení exekuce ve smyslu § 109 odst. 1 písm. c) ins. zák. směřuje právě a pouze na (ne)možnost realizace exekuce, může být exekutorské zástavní právo zřízeno (exekuční příkaz jej zřizující nabýt právní moci) i po zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníkovi.


Zástavní právo získané po zahájení insolvenčního řízení je však dle insolvenčního zákona v rámci insolvenčního řízení neúčinné, a věřiteli tedy ani v tomto případě nevznikne právo na uspokojení své pohledávky z takového zajištění.


 Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing