Ke splnění dluhu poštovním poukazem

datum: 2.7.2021

Pro závěr o splnění povinností přiznaných exekučním titulem není rozhodující, kdy povinný příslušnou částku poukázal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ani to, kdy se poukázka dostala do dispoziční sféry oprávněného, ale to, kdy byla oprávněnému částka skutečně vyplacena (viz výslovné znění § 1957 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Hodlá-li dlužník splnit svůj dluh prostřednictvím poštovního poukazu ve smyslu § 1957 o. z., musí s touto zákonnou úpravou počítat, a to včetně rizika, že se v důsledku prodlevy mezi poukázáním plnění a jeho faktickým vyplacením dostane do prodlení s plněním dluhu.

 

Na to upozornil Krajský soud v Hradci Králové ve svém usnesení č. j. 21 Co 282/2020-79 z 30.11.2020Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú. 421 0000 867/6800

Redakční systém a webdesign Festing