Překážka rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce

datum: 31.7.2021

Pokud jsou důvody „nového“ návrhu povinného na zastavení exekuce totožné (vycházejí ze shodných skutkových tvrzení) s návrhem předchozím, je judikatura Nejvyššího soudu konzistentní v tom, že v případě, že další návrh povinného na zastavení exekuce v tomtéž řízení, mezi týmiž účastníky a pro tutéž pohledávku je svou podstatou totožný s dřívějším návrhem na zastavení exekuce (vychází ze stejných skutkových tvrzení), o němž již bylo pravomocně rozhodnuto, nelze o aktuálním návrhu na zastavení exekuce rozhodnout pro překážku věci pravomocně rozhodnuté (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. 20 Cdo 3177/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2010, sp. zn. 20 Cdo 408/2009 či 20 Cdo 2525/2019 ze dne 12. 11. 2019).Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing