K přiměřenosti rozsahu exekuce

datum: 16.5.2022

Způsobilou obranou proti nepřiměřenému rozsahu exekuce je návrh povinného na částečnézastavení exekuce podle ustanovení § 268 odst. 4 o. s. ř. , v němž je dle usnesení Městského soudu v Prazeze z 18.3.2003 pod sp. zn. 14 Co 98/2003, publikovaného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisekNejvyššího soudu pod číslem 77/2003, pokud toto již nevyplývá z obsahu spisu, primárně na povinném, aby tvrdil a prokázal, že zvolený způsob provedení exekuce je zřejmě nevhodný a že zde existuje jiný exekučně postižitelný (movitý) majetek povinného (a kde se tento nachází), jehož postižení bude účinnější a povede v kratší době k naplnění účelu exekučního řízení, jímž je uskutečnění subjektivního práva oprávněné osoby, tj. uspokojení vymáhané pohledávky.Nepostačuje tedy pouhé tvrzení bez dalšího, že se soudní exekutor nepokusil provést exekuci prodejem movitých věcí povinného, aniž by povinný konkrétní exekuovatelný majetek příslušným způsobem specifikoval a jeho existenci doložil, a že povinný zajišťuje prostředky na dobrovolnou úhradu exekuce.Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing