K aplikaci § 262b o.s.ř.

datum: 6.7.2022Speciální důvod pro zastavení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu podle § 262b odst. 2 se uplatní jen v případě, že výkon rozhodnutí je veden za účelem vydobytí dluhu, který patří do společného jmění povinného a jeho manžela nebo dluhu povinného pro který je možno i nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném jmění povinného a jeho manžela, neboť pokud se manžel povinného domáhá zastavení výkonu rozhodnutí z důvodu, že pro vydobytí dluhu povinného nelze postihnout majetek ve společném jmění povinného a jeho manžela, postupuje se podle ustanovení § 262b odst. 1.

LEVÝ, Jiří. § 262b [Částečné zastavení výkonu rozhodnutí postihujícího majetek ve společném jmění]. In: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, DOLEŽÍLEK, Jiří a kol. Občanský soudní řád. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 1250, marg. č. 27.
Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing