K účinkům doručení výzvy dle § 46 odst. 6 EŘ

datum: 18.7.2022

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud exekuční ve svých usneseních č.j. 55 EXE 1463/2021-48 z 28.4.2022 a 55 EXE 1463/2021-57 z 19.7.2022 judikoval ve shodě s nálezem Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2016 sp. zn. II. ÚS 262/16, že účinky výzvy k dobrovolnému splnění se podle zákona ve vztahu k povinnému projeví až jejím doručením (§ 46 odst. 6 e. ř.), proto má soudní exekutor v takovém případě (kdy je povinným placeno po nařízení exekuce před doručením mu výzvy) pouze právo na odměnu z „nuly,“ tedy ve výši 2 000 Kč bez DPH (§ 6 odst. 3 e. t.).Zpět

 

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Bohumil Brychta, soudní exekutor č. 194, IČ 611 87 836, DIČ CZ7011102978, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

tel.: +420 702 807 000, +420 737 393 721 (dražby), e-mail: info@exekuce.hk, ISDS: arekta3, www.exekuce.hk, bankovní  spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 300 935 780/0300

Redakční systém a webdesign Festing